Get Adobe Flash player
Strona główna // Program wychowawczy i profilaktyki

Program wychowawczy i profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi na rok szkolny 2018/2019

Celem nadrzędnym programu jest zrównoważony i jak najbardziej wszechstronny rozwój ucznia w sferach:

  • osobowej,
  • intelektualnej,
  • aksjologicznej,
  • emocjonalno-duchowej,
  • społecznej,
  • moralnej,
  • fizycznej,

ze szczególnym uwzględnieniem misji szkoły, którą jest dążenie do umożliwienia osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia.

Profilaktyka to działanie pedagogów, wychowawców i wszystkich nauczycieli przedmiotowców.

Program opracowany na podstawie priorytetów MEN i kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz koncepcji pracy szkoły na lata 2014-2019.

W nadchodzącym roku szkolnym (2016/2017) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 
Logowanie