Get Adobe Flash player
Strona główna // Oferta szkolna

Oferta szkolna

 
 
  
Nasza szkoła zapewnia:
 • zajęcia komputerowe w klasach I-IV i naukę informatyki w klasach V-VII
 • naukę języka angielskiego w klasach I-VII
 • zajęcia wspomagające naukę
 • reedukację
 • terapię pedagogiczną
 • socjoterapię
 • zajęcia dydaktyczne w godz. 8.00-14.30
 • całodzienną, bezpłatną opiekę świetlicy w godz. 7.00-17.00
 • dodatkową, specjalną ofertę zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych do godz. 15.00
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej
 
Proponujemy uczniom bogatą ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
 
      Koła zainteresowań:
 • informatyczne
 • matematyczne
 • przyrodnicze
 • polonistyczne
 • teatralne
 • historyczne
 • miłośników sztuki
 • turystyczne
 • dziennikarskie
 • 4 zespoły taneczne
 • zespół wokalny
 • różnorodne zajęcia sportowe
 • karate
 • sztuki walk obronnych
 • świetlicę profilaktyczną
 • tarapię pedagogiczną
 • zajęcia wspierające
 • zajęcia rozwijające zdolności
 • udział w zajęciach drużyn: harcerskiej i zuchowej
 
Współpracujemy z:
 • Uniwersytetem Łódzkim
 • Kolegium Nauczycielskim
 • Kolegium Języków Obcych
 • Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej
 • Muzeum Sztuki
 • PTTK
 • Towarzystwem Przyjaciół Łodzi
 • Planetarium
 • Ogrodem zoologicznym
 • Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Filharmonią Łódzką
 • Hufcem ZHP Łódź-Górna
 • PCK
 • Wydziałem Zdrowia Publicznego UMŁ
 • Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Przytuliskiem dla zwierząt
 • Centrum Zajęć Pozalekcyjnych W2 w Łodzi
 • Fundacją Ekologiczną “Zielona Szkoła” w Łagiewnikach
 
Organizujemy:
 • konkursy szkolne i międzyszkolne
 • ciekawe imprezy środowiskowe
 • rajdy
 • wycieczki
 • zielone szkoły
 • wypoczynek letni i zimowy
 
BARDZO DZIĘKUJEMY NASZYM SPONSOROM – PRZYJACIOŁOM SZKOŁY ZA OKAZANĄ NAM BEZCENNĄ POMOC.
 
NASI SPONSORZY:
Wydawnictwo MAC EDUKACJA S.A.
Pracownia Pani Beaty Grabskiej 
Pani Elżbieta Rakowska
Państwo Jolanta i Zbigniew Binikowscy
Drukarnia WROCHNA 
Rada Osiedla ROKICIE
Pan Robert Karpiński
 
 
Logowanie