Get Adobe Flash player
Strona główna // Certyfikaty

Certyfikaty i projekty

 

 

 

certyfikatswietlica

 


 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy Ic i Id uczestniczyli w cyklu zajęć realizowanych w ramach projektu "Bezpieczny pierwszak w szkole i w domu" organizowanego przez ŁCDNiKP w Łodzi i zakończył się uzyskaniem certyfikatu dla obu klas. Uczniowie podczas zajęć zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi. Na zakończenie projektu podzielili się zdobytą wiedzą z uczniami klas 0-III, prezentując krótką inscenizację "Z bajką bezpieczniej...".

certyfikat1c

certyfikat1d

certyfwszystkiekoloryswiata .jpg - 125.08 Kb

certyfbezpszkola

certyfjuniormedia

 

 


 

PROGRAM " PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY "

pierwszaki_01 

Ten program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w naszej szkole przez trzy lata, a jego adresatami byli uczniowie klas pierwszych.

Ten program, to :

 • inne spojrzenie na możliwości rozwojowe dziecka
 • spojrzenie na dziecko w sposób nieoceniający
 • inna niż tradycyjna wizja szkoły
 • inna wizja człowieka dorosłego
 •  

    SZKOŁA Z 70_0KLASĄ

W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła przystąpiła
do programu "Szkoła z klasą".

Jesteśmy szkołą, która:

 •  Dobrze uczy każdego .Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie
  osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
 •  Sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według
  jasnych i jawnych zasad.
 •  Uczy myśleć i rozumieć świat. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i
  umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich
  miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
 •  Rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole,
  angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej
  ojczyzny oraz całego świata.
 •  Pomaga uwierzyć w siebie. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku
  atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.
 •  Przygotowuje do przyszłości. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i
  internetem, przygotowuje uczniów do życia w Zjednoczonej Europie i wprowadza w
   świat kultury.

certszkolazklasa

 PROMOCJA ZDROWIA

 

Nasza szkoła posiada od czerwca 2005 r. Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowiezdrowie1.

Rozbudzamy zainteresowania tematyką zdrowia poprzez:

 • prowadzenie koła Promotorów zdrowia 
 • przeprowadzenie na terenie szkoły badań ankietowych wśród uczniów i wychowawców dotyczących zachowań uczniów w zakresie higieny osobistej oraz stopnia realizacji w szkole treści związanych z tą tematyką. Zadania były jednym z elementów działań zaplanowanych w ramach projektu realizowanego przez ŁCDN i KP, Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną - „Promowanie zachowań higienicznych dzieci i młodzieży”- listopad 2008r.
 • przeprowadzenie wśród uczniów klas VI badań ankietowych przygotowanych przez Wydział Zdrowia UMŁ nt. „Zachowania sprzyjające prowadzeniu zdrowego stylu życia” - maj 2009r.
 • udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych o tematyce prozdrowotnej

4. 11. 2011 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie

Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

certyfikat1

 

 

 

 SOCRATES COMENIUS

Socrates jest programem europejskim, wspierającym współpracę szkół oraz innych
ośrodków związanych z edukacją. Celem tego programu jest kreowanie europejskiejsocrates-logo tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy.

 Projekt ten realizowany był w naszej szkole, w latach 2002-2005 wspólnie ze szkołami w Tarifie -Hiszpania, Åsarp - Szwecja, Wootton - Wielka Brytania.

Temat naszego projektu edukacyjnego brzmiał:

"Co jest wyjątkowego we mnie, w mojej rodzinie, mojej szkolę i społeczności lokalnej"
"What is unique about myself, my family, my school and locality"

Szkoły partnerskie systematycznie dokumentowały swoje działania oraz wymieniały się
swoimi pracami przesyłając sobie nagrania na kasetach video, płytach CD i DVD,
dyskietkach oraz wykonane przez dzieci albumy, rysunki, książeczki.

Każdy rok pracy kończył się spotkaniem reprezentantów szkół partnerskich w jednej z
placówek i wspólnym podsumowaniem wykonanych zadań.

 

 

  SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

certszkolabezprzemocy

Nasza szkoła  posiada Certyfikat „Szkoły bez Przemocy”images

Zapobiegamy przemocy i zachowaniom agresywnym poprzez realizację programów:

 • „ Jak sobie radzić z agresją”

 • „Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel”

 • organizowanie warsztatów dla rodziców - "Praca z dzieckiem agresywnym"

 •    działania prewencyjne na terenie szkoły - spotkania ze Strażą Miejską

 

Zapobiegamy niepowodzeniom szkolnym:

 • konsultacje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 • stała pomoc psychologa i pedagoga – udział w zajęciach terapeutycznych grupowych i indywidualnych

 • zajęcia wspomagające naukę: reedukacja, socjoterapia, zajęcia z logopedą, terapia pedagogiczna, dodatkowa specjalna oferta zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych do godz. 15.00, zbiórki harcerskie i zuchowe

 • bogata oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych: sekcje sportowe oraz karate i nauka sztuk walk obronnych, zajęcia turystyczne i przyrodnicze, pływanie korekcyjne, zespoły taneczne

 • organizowanie pomocy w nauce (wolontariat uczniów z Gimnazjum 41)

 • spotkania z rodzicami kl. I – "Metody stymulacji rozwoju dzieci na przykładzie wyników badań"

 • indywidualna praca z dzieckiem prowadzona przez pedagoga, psychologa

 • interwencje w domu rodzinnym

 • współpraca z policją i sądem w zakresie wspierania rodziny

 • współpraca z MOPS, Caritas, PCK, świetlicą środowiskową s. Urszulanek

 • promowanie zdrowego i twórczego stylu życia

 • prowadzenie zajęć i spotkań uczących pozytywnych sposobów spędzania czasu wolnego i kultury życia codziennego (np. zajęcia na pływalni, SKS-pozalekcyjne zajęcia sportowe w rożnych sekcjach, wycieczki, rajdy)

 • zbiórka surowców wtórnych

 • organizacja kursów na kartę rowerową

 • organizacja wycieczek, zielonych szkół

 • wyjazdy na zajęcia do Lasu Łagiewnickiego – "Zielone lekcje"

 • organizacja comiesięcznych rajdów pieszych promujących zdrowy styl życia

 • pozyskiwanie stałych sponsorów imprez promujących zdrowy styl życia w naszej szkole – współpraca ze Spółdzielnia Mleczarską „ Milkpol” z Czarnocina

 • zapewnienie uczniom naszej szkoły stałej opieki pielęgniarki szkolnej NZOZ „SZKOLMED"

 
Logowanie