Get Adobe Flash player
Strona główna // Ekopracownia

Ekopracownia

 

pobrane_1

Nasza szkoła została laureatem konkursu „Moja wymarzona Ekopracownia”.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku i będzie polegała na wyposażeniu i modernizacji pracowni przyrodniczej. Sala otrzyma tablicę interaktywną, komputery, pomoce dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny oraz nowe meble. Utworzenie pracowni jest realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koordynatorem projektu jest  p. Jadwiga Dziarkowska

94% wartości projektu jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość dofinansowania projektu to 29.243,00 zł z czego:

  • pomoce dydaktyczne - 7.025,00 zł
  • sprzęt audiowizualny - 12.038,00 zł
  • wyposażenie pracowni - 10.180,00 zł

W ramach projektu  zaplanowano:

  • lekcje o tematyce ekologicznej realizowane w pracowni z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla klas I - III
  • zajęcia terenowe (określanie kierunków geograficznych w terenie, prowadzenie prostych obserwacji przyrodniczych, orientowanie planu z pomocą kompasu i znaków topograficznych, prowadzenie pomiarów składników pogody, ocena stanu zanieczyszczenia - wody, powietrza i gleby)
  • wycieczki  oraz rajdy (Las Łagiewnicki, Muzeum Geologiczne, Zakład Energetyczny)
  • konkursy (Konkurs ekologiczno-regionalny dla klas V-VI, Konkursy promujące zdrowy styl życia,  Ogólnołódzki konkurs ekologiczny „Przyjaciel przyrody”)
  • udział w akcjach ekologicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi)
  • zajęcia ekologiczne dla klas I-III
  • warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.zainwestujwekologie.pl

 

 
Logowanie