Get Adobe Flash player
Strona główna // Projekt LEPSZA SZKOŁA

PROJEKT EDUKACYJNY LEPSZA SZKOŁA

logolepszaszkolaLEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, który w dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów.

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2014/2015 realizuje projekt Lepszej Szkoły z matematyki. W projekcie uczestniczą uczniowie klas 4, 5 i 6. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu są nauczycielki matematyki: Urszula Bryk i Blandyna Syta.

Główne cele projektu to:

  • badanie efektywności nauczania
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej
  • przygotowanie uczniów do udziału w sprawdzianie zewnętrznym
  • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się

Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Standaryzowane testy „Sesje z plusem” przeprowadzane  trzy razy w roku szkolnym (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego), dają możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów oraz możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki. W skład programu Lepszej Szkoły wchodzi także Próbny sprawdzian. Jest on przeznaczony dla uczniów klas szóstych. Ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich testu opracowanego przez OKE – rodzajów zadań, stopnia ich trudności, sposobów rozwiązywania oraz właściwego wypełniania karty odpowiedzi. Ponadto GWO przygotowuje dla szóstoklasistów tzw. „Powtórki z plusem”. Są to cykliczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów przygotowujących się do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.

Indywidualizowane raporty z przeprowadzonych testów:

  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
  • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej
 
Logowanie