Get Adobe Flash player
Strona główna // Historia szkoły

Historia szkoły

Nasza szkoła jest najstarszą w dzielnicy Łódź – Górna.

hist_kamien
<<  zestaw 1/3  >>
hist_kamien
hist_klasa
hist_klasa2
hist_klasa3

1914 r. - sierpień, powstanie szkoły pod nazwą Polska Szkoła Miejska nr 42 przy ulicy Wiznera 25 (obecnie Felsztyńskiego), początkowo miała tylko trzy klasy.

 

1916 r.- październik, przeniesienie szkoły do budynku przy Szosie Pabianickiej nr 8, nauka odbywa się przy lampach naftowych.

 

1918/1919 r. - nowa siedziba szkoły przy Szosie Pabianickiej 34, szkoła liczy 18 klas i 884 uczniów, zmiana nazwy na Powszechna 7- klasowa Szkoła Miejska nr 42.

 

1921/1922 r. - szkoła 42 staje się szkołą męską (dziewczęta przeniesiono do żeńskiej szkoły nr 62).

 

1924 r. - czerwiec, rozpoczęcie budowy nowego gmachu przy ul. Przyszkole i nadanie szkole imienia Stanisława Staszica.

 

1926 r. - 20 stycznia, rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w nowym budynku - w setną rocznicę śmierci Stanisława Staszica.

 

1931 r. - maj, szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców i dzieci. Na sztandarze z jednej strony wyhaftowane jest godło państwowe i napis: "Szkoła podstawowa nr 42 w Łodzi", a z drugiej strony na białym tle portret Stanisława Staszica z napisem: "Zachowanie Ojczyzny jest najpierwszą obywatela powinnością". Sztandar zaginął w czasie II wojny światowej i prawdopodobnie znajduje się we Francji.

 

1933 r. - wrzesień, szkoła ponownie staje się koedukacyjna, ma bardzo dobre warunki lokalowe, świetnie wyposażone pracownie.

 

1939 r. - 10 września budynek zajmują wojska niemieckie, dokonując poważnych zniszczeń. Nauka kontynuowana jest w lokalu przy ulicy Pabianickiej 34, program nauczania zostaje poważnie okrojony.

 

1939 r. - 11 grudnia, aresztowanie kierownika Maurycego Boruckiego i zamknięcie szkoły, akta szkolne, pozostały sprzęt i biblioteka ulegają zniszczeniu. Nauczyciele podejmują tajne nauczanie.

 

1945 r. - 6 lutego wraca kierownik szkoły Maurycy Borucki i dwóch nauczycieli. Zaczynają przygotowywać sale do zajęć lekcyjnych.

 

1945 r. - 26 lutego rozpoczyna się pierwszy po wojnie rok szkolny, który trwa do 15 lipca.

 

1952 r. - 1 września, zamiana nazwy szkoły na Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego TPD nr 16.

 

1955 r. - połączenie ze szkołą TPD nr 17 i powstaje Szkoła TPD nr 16.

 

1957 r. - powrót do dawnej nazwy: Szkoła Podstawowa nr 42, ale bez imienia Stanisława Staszica.

 

1965 r. - 20 czerwca wręczenie podczas uroczystości jubileuszowej nowego sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo dzielnicy Łódź-Górna. Z jednej strony na czerwonym tle wyhaftowano godło państwowe i napis: "Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi", a z drugiej na białym tle słowa Stanisława Staszica: "Paść może i naród wielki, zniszczeć tylko nikczemny".

 

1971 r. - przywrócenie Święta Patrona szkoły w dniu 8 maja.

 

1999 r. - 1 września, w związku z reformą szkolnictwa szkoła staje się sześcioklasową Szkołą Podstawową nr 42 im. Stanisława Staszica. Szkoła rozwija się zgodnie z założeniami reformy. Tworzy się profilowane klasy, promujące aktywność twórczą, samodzielność i kreatywność ucznia. Działają nowocześnie urządzone pracownie. Na terenie szkoły odbywają się ciekawe imprezy środowiskowe.

 

Dotychczasowi kierownicy i dyrektorzy szkoły:

 

Michał Polisiakiewicz                  1914 – 1920

Stanisław Loba                           1920

Józef Wolski                               1920 – 1921

Wiktor Rokicki                            1921 – 1925

Maurycy Borucki                        1925 – 1939  i  1945 – 1951

Bolesław Hochlinger                   1951 – 1969

Alicja Sobczak                            1969 – 1971

Julia Szwarc                               1971 – 1974

Zbigniew Horbaczewski              1974 – 1975

Lucyna Gaszewska                    1975 – 1991

Krystyna Krysiak-Dutkowska      1991 – 1999

Iwona Pabich                              1999 – kwiecień 2018

Jarosław Stawowski                    maj 2018 – sierpień 2018

Agnieszka Piotrowska                 wrzesień 2018 – do chwili obecnej

 

 

 

 
Logowanie